Piek Olie

Wat is Piek Olie?

Piek Olie is het moment waarop de maximale waarde van globale aardolie winning is bereikt.
Hierna zal een steeds snellere daling van de van productiewaarde plaatsvinden tot er niks meer over is.

Piek Olie wordt vaak verward met olie uitputting.
Piek Olie is het punt van maximale productie.
Olie uitputting verwijst naar een periode van dalende reserves en toevoer.

ecobags

Hubbert Curve

In 1956 maakte M.King Hubbert de modellen achter Piek Olie. Met behulp hiervan lukte het hem nauwkeurig te voorspellen dat de olieproductie van de Verenigde Staten zijn piek zou bereiken tussen 1965 en 1970. Zijn modellen zijn ook gebruikt om piek olie en daling van andere regio’s en landen over de hele wereld nauwkeurig te voorspellen.

Hubbert Curve in de vorm van een klok

Hubbert Curve

Hubbert verondersteld dat nadat fossiele brandstoffen (oliereserves, steenkoolvoorraden en aardgasreserves) zijn ontdekt, de productie ervan eerst zo’n beetje exponentiëel toeneemt, doordat men meer gaat ontginnen en doordat men meer efficiënte voorzieningen installeert.
Op een gegeven moment wordt een piek productie bereikt, daarna begint de productie af te nemen totdat zij een exponentiële daling benadert.
De piek van de productie is bereikt wanneer ongeveer de helft van de fossiele brandstof die uiteindelijk gewonnen zal kunnen worden is geproduceerd.

Optimistische schattingen van de globale piek productie voorspellen dat de wereldwijde daling in 2020 of later zal beginnen. Pessimistische voorspellingen van toekomstige olieproductie gaan ervan uit dat: of de piek al heeft plaatsgevonden, of de olieproductie nu de piek bereikt heeft, of dat de piek binnenkort zal plaatsvinden.
Eens te meer is dit moeilijk te bepalen omdat bewezen reserves onzeker zijn. Echter, een ding is zeker: de hoeveelheid olie die we nog uit de grond kunnen halen nadat piek olie is bereikt zal snel afnemen, waardoor de olieprijzen zeer snel zullen stijgen.
De laatste tijd zijn olieprijzen gestaag gestegen. We kunnen verwachten dat de prijzen niet alleen zullen blijven stijgen, maar dat dat ook steeds sneller zal gaan.

Olie verbruik en energie gebruik

Het globale olieverbruik is tussen 1980 en 2006 toegenomen van 63 miljoen vaten tot 85 miljoen vaten en zal naar verwachting blijven toenemen tot 104 miljoen vaten per dag in 2030. Deze groei is grotendeels te wijten aan de nieuwe vraag naar persoons voertuigen.

De vraag naar energie is verdeeld over vier brede sectoren: vervoer, huisvesting, handel en industrie.
Vervoer was in 2006 verantwoordelijk voor bijna 70% van het aardolie verbruik in de Verenigde Staten en voor 55% van het globale olie gebruik.
Vervoer is daarom van bijzonder belang voor degenen die het effect van piek olie willen verminderen.

De Verenigde Staten is de grootste verbruiker van aardolie ter wereld.
Maar langzaamaan verandert dit.
Het Energie Informatie Agentschap (EIA) van de VS verklaart dat benzine gebruik in de Verenigde Staten waarschijnlijk in 2007 zijn piek bereikt heeft, deels dankzij de toenemende belangstelling en verordeningen voor het gebruik van biobrandstoffen en energie-efficiënte motorvoertuigen. Het Agentschap schatte dat de vraag naar op aardolie gebaseerde brandstoffen in 2008 met 7,1% daalde in de Verenigde Staten. Dit is de steilste daling in één jaar sinds 1950.

Door hun ontwikkeling worden China en India in hoog tempo grote olie-consumenten. India’s olie-invoer zal naar verwachting tegen 2020 ruim drie keer zo groot zijn als in 2005 en China heeft zijn olieverbruik zien verdubbelen tussen 1996 en 2006.

join GreenAmerica.org

Gevolgen van de globale bevolkingsgroei

Een andere belangrijke factor in de toenemende vraag naar aardolie is de globale bevolkingsgroei. Het Census Bureau van de Verenigde Staten voorspelt dat de wereldbevolking in 2030 bijna het dubbele van 1980 zal zijn.

Naarmate de wereldbevolking toeneemt, moet ook de olieproductie omhoog om te voorkomen dat er een daling van de productie per inwoner plaats vindt. Helaas is dit niet het geval.
Olieproductie per inwoner bereikte reeds in 1979 zijn piek. Olieproductie per persoon daalde van 5.26 vaten per jaar in 1980 naar 4,44 vaten per jaar in 1993. Vervolgens steeg dit weer tot 4.79 vaten per jaar in 2005. Maar in 2006 daalde de olieproductie per persoon opnieuw, dit keer tot 4.73 vaten per jaar.

Hoewel nieuwe technologieën zullen worden ontwikkeld en de olieprijzen zullen stijgen, zodat er een kans bestaat dat bewezen reserves kunnen verdubbelen ten opzichte van nu, zal olieproductie per hoofd van de bevolking zeer waarschijnlijk blijven afnemen als de wereldbevolking blijft groeien in het hedendaagse tempo. Daarom is vertraging van de bevolkingsgroei net zo belangrijk als de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen en het vinden van manieren om energie te besparen.

Sinds 1980 worden wereldwijd minder nieuwe olievelden ontdekt dan de jaarlijkse olieproductie. Volgens verschillende bronnen is de wereldwijde productie in de buurt van het maximum, of reeds over het maximum heen. Wereldbevolking is sneller gegroeid dan de olieproductie. Hierdoor piekte de olieproductie per inwoner in 1979.

Voorspellingen van het moment van piek olie omvatten de mogelijkheid dat deze onlangs heeft plaatsgevonden, dat het binnenkort zal gebeuren, of dat een plateau van olieproductie de levering van olie voor maximaal 100 jaar zal ondersteunen.
Geen van deze voorspellingen betwisten de piek van de olieproductie, maar slechts het moment waarop deze zich zal voordoen.

Om met de woorden van Matthew Simmons, voormalig voorzitter van Simmons & Co International en auteur van ‘Twilight in the Desert: The Coming Saudi Oil Shock and the World Economy’, te spreken: “…Piek Olie is een van die wazige gebeurtenissen die alleen helder worden wanneer men ze door een achteruitkijkspiegel bekijkt, en tegen die tijd is een alternatieve oplossing meestal te laat.”

Bronnen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Peak_oil

This entry was posted in Aardolie, Energie, Fossiele brandstoffen and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.