Opwarming van de aarde

Wordt ons klimaat echt warmer?

Er zijn nog steeds mensen die zeggen dat zij niet geloven in de opwarming van de aarde. Dit komt op hetzelfde neer als waneer men op een regenachtige dag zou zeggen “Ik geloof niet dat het regent”, gewoon omdat men weigert uit het raam te kijken.
Uit alle wetenschappelijke gegevens blijkt overduidelijk dat wereldwijd de temperatuur stijgt, en dat het de laatste jaren alleen maar sneller gaat.

Sinds het jaar 2000 hebben negen van de tien warmste jaren in de moderne meteorologische geschiedenis plaatsgevonden.

In een verslag van januari 2012 bevestigt NASA dat wereldwijd de temperaturen stijgen.
Voor dit verslag werden temperatuur analysegegevens van meer dan 1000 weerstations over de hele wereld gebruikt. Ook onderzochten zij satellietwaarnemingen van zee-oppervlaktetemperaturen en metingen van antarctische onderzoek stations.
Globale temperatuur stijging sinds de Industriële RevolutieUit dit onderzoek bleek dat in 2011 de gemiddelde temperatuur over de hele wereld 0.5 graden Celsius warmer was dan de mid-20ste eeuw nulmeting. Dit ondanks een sterke koelende invloed van La Nina en lage zonne-activiteit voor de afgelopen jaren.
2011 was het negende warmste jaar sinds 1880.

Meteorologische gegevens laten een gestage toename in de mondiale temperaturen zien sinds de industriële revolutie, zoals duidelijk blijkt uit de afbeelding rechts.

Daarom is de opwarming van de aarde niet een kwestie van ‘geloof het of niet ’. Het is een feit dat erkend wordt door wetenschappers over de hele wereld.

 

Waarom is er dan zo’n polemiek over de opwarming van de aarde?

Temperatuur wijzigingen sinds het ontstaan van de aarde

Wat niet absoluut zeker is, is de reden voor de opwarming van de aarde.
Sinds de planeet aarde vier en een half miljard jaar geleden ontstond zijn er regelmatig warmere and koelere perioden opgetreden.

Zoals u in de afbeelding links kunt zien, is de planeet over het algemeen koeler geworden tijdens de afgelopen vijfenzestigmiljoen jaar.
We kunnen dus wel stellen dat we eigenlijk in een koude periode leven in verhouding tot de geschiedenis van de aarde.

Ook wanneer we naar de meer recente geschiedenis kijken, zien we dat er in de afgelopen 400 duizend jaar verschillende ijstijden plaatsvonden. Telkens gevolgd door een periode van opwarming van de aarde, voordat er een nieuwe ijstijd aanbrak.

Daarom beweren sommige wetenschappers dat de hedendaagse opwarming van de aarde gewoon een deel van een natuurlijke cyclus is, tussen ijstijden in.
Een groot deel van de wetenschappelijke gemeenschap echter, schrijft de opwarming toe aan menselijke activiteiten.
Dit is het gedeelte waar nog discussie over wordt gevoerd en wat u kunt geloven, of niet.

Natuurlijk hebben wetenschappers meestal een solide basis voor hun theorieën.
Een van de redenen waarom zij geloven dat de opwarming te wijten is aan menselijke activiteiten is de analyse van ijskernen.

Wetenschappers ontdekten dat er met verloop van tijd lagen vormen in het ijs, vergelijkbaar met jaarlijkse ringen in een boom, vanwege het verschil in temperatuur tussen winter en zomer. Door deze lagen kunnen wetenschappers heel nauwkeurig bepalen uit welk tijdperk het ijs stamt, tot acht honderd duizend jaar terug .
Elke laag ijs omsluit luchtbellen uit de atmosfeer van het moment waarop het werd gevormd. Daarom bevatten ijskernen een geweldige hoeveelheid klimaat informatie.
Het enige wat wetenschappers hoeven te doen is de samenstelling van de ijslaag te controleren en de gevangen luchtbellen in die specifieke laag ijs te meten, om te weten te komen welke gassen er op dat moment in de atmosfeer aanwezig waren. Op deze manier kunnen zij vertellen welke gassen er tot ruim achthonderdduizend jaar terug in de atmosfeer aanwezig waren en die gegevens vergelijken met het op dat moment heersende klimaat.

Dit onderzoek toont duidelijk aan dat er een relatie bestaat tussen CO2 concentratie in de atmosfeer en mondiale temperaturen. Hoe hoger de concentratie van dit gas, hoe warmer de planeet. De onderstaande afbeelding toont deze relatie over de afgelopen 400.000 jaar. Temperatuurvariaties zijn in blauw en CO2 concentratie in de atmosfeer in het rood.

Correlatie tussen temperatuur en kooldioxide

Niet alleen ontdekten wetenschappers deze relatie tussen kooldioxide concentratie en temperatuur, maar zij ontdekten ook dat tot nu toe, zelfs tijdens de warmste perioden tussen de ijstijden in, de kooldioxide concentratie in de atmosfeer nooit driehonderd delen per miljoen heeft overschreden.

Vandaag de dag is het kooldioxide gehalte meer dan drie honderd tachtig delen per miljoen, ver boven CO2 concentraties geregistreerd sinds het ontstaan van de mens. Deze enorme stijging heeft plaatsgevonden in een zeer korte tijd. Kortere ijskernen van Antarctica en Groenland hebben aangetoond dat tussen 1000 AD en medio 1800 kooldioxide gehaltes vrij constant bleven, op ongeveer tweehonderdnegentig delen per miljoen.
CO2 concentratie is sindsdien gestaag gestegen, hand in hand met de industriële revolutie en vergezeld van een gestage stijging van temperaturen wereldwijd.

Kooldioxide stijging sinds de Industriële RevolutieIJskernen tonen aan dat het kooldioxide gehalte nu groter is dan in de afgelopen zeshonderdvijftigduizend jaar en dat dit gehalte alleen al over de laatste honderdenvijftig jaar met 30% is gestegen.
Daarom zijn hedendaagse wetenschappers het erover eens dat de opwarming van de aarde vrijwel zeker is toe te schrijven aan menselijke activiteiten.

Dat betekent nog niet dat we alles weten.
Er zijn nog veel vragen waarop het antwoord onzeker blijft. Ik zal proberen enkele van deze vragen te beantwoorden:

  • Is opwarming van de aarde echt slecht?
  • Moeten we nu actie ondernemen, of is het beter om te wachten totdat de economie aantrekt?
  • In hoeverre zijn mensen verantwoordelijk voor de opwarming van de planeet?
  • Hoe snel zal de planeet opwarmen?
  • In hoeverre kunnen natuurlijke broeikasgas-putten onze uitstoot absorberen?
  • Is het nog mogelijk om de opwarming van de aarde te stoppen?

 

 

Bronnen:

http://www.earthobservatory.nasa.gov/Features/GlobalWarming/
http://www.upi.com/Science_News/2012/01/19/NASA-Global-warming-trending-up/UPI-52121327015115/

 

This entry was posted in Klimaatverandering and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.