Home

rotating earth

Er doen zoveel tegenstrijdige verhalen over klimaatverandering de ronde dat het soms moeilijk te zeggen is of de aarde nou wel of niet opwarmt. Zelfs wanneer men ervan overtuigd is dat de aarde echt opwarmt zijn er zoveel mogelijke oorzaken en oplossingen dat men makkelijk het spoor bijster raakt.
Ik hoor regelmatig mensen verzuchten: “Het heeft helemaal geen zin om te proberen iets te doen, want wat ik ook probeer, er is altijd wel iets mis mee.”
Waarschijnlijk is dat nog waar ook, simpelweg omdat dat wat ‘goed’ is per mens verschilt.

Dat is dan ook de reden waarom ik besloten heb om deze website te maken. Zodat iedereen gemakkelijk toegang kan verkrijgen tot alle informatie die er nodig is om voor zichzelf te beslissen wat ‘goed’ is om te doen. Ik ben er volkomen van overtuigd dat geen enkel mens willens en wetens de planeet waarop wij wonen zou willen beschadigen. Ieder van ons, zelfs de armste onder ons, is bereid een beetje extra geld, tijd en energie te besteden ter bescherming van onze ogeving, maar vaak weten we gewoon niet hoe of wat..

oil refineryEr worden ons zoveel tegenstrijdige dingen verteld over wat we zoal zouden moeten doen en/of laten, dat we soms het gevoel krijgen dat we ons zuurverdiende geld en onze kostbare tijd en energie aan nutteloze daden verspillen.
Moeten we geld besteden aan het ‘verschonen’ van de manier waarop we fossiele brandstoffen gebruiken? En zo ja, zijn steenkool, olie en gas even slecht voor het milieu? Welke moeten we schoner maken? Welke techniek kunnen we daarvoor gebruiken?
Is het de moeite waard een dergelijke technologie te ontwikkelen of zijn fossiele brandstoffen toch binnenkort op? WindmolensZou het verstandiger zijn om te investeren in technologie voor het ontwikkelen van hernieuwbare energie? Zo ja, welke?
Wat zijn de mogelijkheden wind-, zonne-, hydroelectrische- en geothermische energie en wat zijn de beperkingen?
Hebben we echt vervangende brandstoffen nodig en zo ja, welke zouden het beste zijn?

Er is een veelheid van vragen en nog veel meer mogelijke antwoorden. Ik zal mijn best doen om een zo breed mogelijk beeld te scheppen zodat u zelf kunt bepalen wat u het beste lijkt.
De problemen van vervuiling waar de wereld van vandaag mee kampt zijn allen nauw met elkaar verbonden. We hebben energie nodig om de elektriciteit op te wekken die nodig is om onze fabrieken te laten draaien. Zonder productie komen we financieel in de problemen. Vanwege financiele problemen wordt het wenselijk om de sociale wetgeving te veranderen enz enz. Ons hele sociale en economische systeem is afhankelijk van de productie van energie. Daarom is deze website niet beperkt tot informatie over energie.

De was doen in de rivierIk bespreek ook vragen als:
Zou het beter zijn wanneer wij minder kochten? We de dingen die we hebben langer gebruiken? We 2e hands artikelen kochten in plaats van nieuwe?
Wat voor effect zou een dergelijk gedrag hebben op de economie?
Zal de mondiale economie hetzelfde blijven in de komende jaren of zal er het een en ander veranderen? Is verandering wenselijk of juist niet?
koe bij zonsondergangIs het eerlijk dat eenderde van de wereldbevolking in comfort en luxe leeft terwijl de rest maar nauwelijks in leven kan blijven?
Zou verandering in ieders voordeel zijn? Wie zou erop vooruit gaan en wie achteruit?
Is gelijke verdeling van de rijkdom mogelijk?
Is het de moeite waard om Fair-Trade producten te kopen?
Is het nuttig om biologische of organische producten te kopen?
Kunnen we nog vlees kopen of moeten we allemaal vegetariër worden? Als we vlees kopen, wat voor soort vlees moeten we dan kopen?

Ik zal mijn best doen zo breed mogelijk antwoord te geven op dit soort vragen en zo veel mogelijk voor- en nadelen toe te lichten. Helaas kan ik slechts een beperkte hoeveelheid informatie geven terwijl het aantal mogelijke antwoorden vrijwel onbeperkt is. Voor degenen die zich verder in deze onderwerpen willen verdiepen heb ik een aantal boeken opgezocht op amazone.com en bol.com die verder op de stof ingaan. U vindt de ‘links’ naar deze boeken steeds naast de tekst en onderaan de pagina.

 

 

 

Comments are closed.